Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

Selecteer een pagina:

Binnen de deelmedezeggenschapsraad (DMR) van Het Twickel College Delden vindt overleg plaats tussen ouders (oudergeleding), medewerkers (personeelsgeleding) en schoolleiding.


De DMR-leden bespreken tijdens een vergadering strategische en beleidsmatige onderwerpen: de financiële verantwoording van de schoolleiding, bijdragen van ouders, overgangsnormering, toetsbeleid en de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen.


De DMR denkt op positief kritische manier mee over beleidsthema’s van onze locatie. Waarbij de leden actief gebruik maken van hun advies- en instemmingsrecht. Daarmee behartigen ze de belangen van verschillende partijen binnen de school: leerlingen, personeel, ouders/verzorgers en schoolleiding.

over TCD


Zorg voor kwalitatief en prettig leerwerkklimaat
Het doel van de DMR: het zeker stellen van een kwalitatief en prettig leerwerkklimaat binnen de school. Waarbij openheid en transparantie voorop staan.

De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.


Samenstelling DMR
De DMR bestaat uit een personeelsgeleding ( 2 leden) en een oudergeleding (2 leden). Wanneer er een vacature is voor één van deze geledingen maakt de voorzitter dit bekend via diverse communicatiekanalen. Daarna kunnen personeelsleden of ouders zich aanmelden.

Bij aanmelding van meerdere kandidaten organiseert de zittende DMR een verkiezing. Iemand kan alleen lid worden van de medezeggenschapsraad als er een verplichte band is met de school als ouder of docent.

Zes keer per jaar komt de DMR bij elkaar voor een vergadering.

Vragen?
Heeft u een vraag aan de DMR? Neemt u dan contact op met Leonieke Lusthusz (voorzitter) : l.lusthusz@carmelhengelo.nl


Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld