Documenten

Hier vindt u de diverse documenten en regelingen die gelden bij ons op school.

Lestijden

1. 08.15 - 09.00 u
2. 09.00 - 09.45 u
3. 09.45 - 10.30 u
P. 10.30 - 10.45 u
4. 10.45- 11.30 u
5. 11.30 - 12.15 u
P. 12.15 - 12.45 u
6. 12.45 - 13.30 u
7. 13.30 - 14.15 u
P. 14.15 - 14.30 u
8. 14.30 - 15.15 u
9. 15.15 - 16.00 u

Verkort lesrooster Delden:

Dit rooster kan worden ingezet bij studiemiddagen, rapportvergadermiddagen en als 'tropenrooster'.

Les 1. 8.15 - 8.50 u.
Les 2. 8.50 – 9.25 u.
Les 3. 9.25 – 10.00 u.
Les 4. 10.00 – 10.35 u.
Pauze: 10.35 – 10.50 u.
Les 5. 10.50 - 11.25 u.
Les 6. 11.25 – 12.00 u.
Les 7. 12.00 – 12.35 u.

Vakanties

VAKANTIEDATA SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Herfstvakantie

10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020

Kerstvakantie

19 dec. 2020 t/m 3 jan. 2021

Voorjaarsvakantie

20 feb. 2021 t/m 28 feb. 2021

Pasen

3 t/m 5 apr. 2021

Meivakantie

24 apr. 2021 t/m 9 mei 2021

Hemelvaartsweekend

13 mei 2021 t/m 16 mei 2021

Pinksteren

22 mei 2021 t/m 24 mei 2021

Zomervakantie

10 jul. 2021 t/m 22 aug. 2021


Algemene schoolbijdrage 2021 - 2022

Bibliotheek/mediatheek/leerwerkhuis/gebruik atlas

€ 3,00

Niet lesactiviteiten (o.a. vieringen)

€ 4,00

Algemene culturele en sportieve vorming

€ 15,00

Oudervereniging

€ 1,50

Leerlingenvereniging

€ 1,50

Totaal

€ 25,00Klik hier voor de specifieke schoolkosten Twickel College Delden

Schoolgids

Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen bij ons op school, wordt u geïnformeerd over de leerlingenzorg en de kosten die het onderwijs met zich meebrengt.

Leerlingenstatuut

Scholengroep Carmel Hengelo ziet het als haar taak om onderwijs te bieden en om de leerlingen hulp te bieden en te begeleiden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en kritische mensen die op eigen benen kunnen staan. Daarvoor is een uitnodigend, veilig en plezierig leer- en werkklimaat een belangrijke voorwaarde. Leerlingen moeten weten wat hun rechten en plichten zijn, deze worden beschreven in het leerlingenstatuut.

Overgangsnormen

Toelatingsbeleid

Klachtenregeling

Dyslexieprotocol