Informatieavond ouders/verzorgers lln groep 8 - op maandag 15 november van 19.00u tot 21.00u

Informatieavond ouders lln groep 8

Het Twickel College Delden organiseert een informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. Deze avond vertellen wij u - middels een centrale presentatie - algemene informatie over onze school (regulier en route 10-14 Delden) en hoe wij werken. Daarna bezoekt u de korte informatieronden. U kiest zelf over welk deelonderwerp u meer wilt weten. Tijdens de ouderavond is er gelegenheid om vragen te stellen aan docenten en schoolleiding.

Het is fijn om dit schooljaar de groep-8 ouderavond weer live op school te kunnen houden. Natuurlijk doen we ons uiterste best om dit voor iedereen ook veilig te organiseren. Om vooraf een inschatting te kunnen maken van het aantal te ontvangen bezoekers op deze avond, willen wij u vragen om uw komst aan te melden via: twickeldelden@carmelhengelo.nl. Graag daarbij vermelden met hoeveel personen u onze informatieavond bijwoont.

Alvast meer weten over Het Twickel College Delden?
Bekijk onze virtuele rondleiding.

informatieavond ouders/verzorgers 2021