Voorlichting / Aanmelden

Informatieavond: laptop aanschaf of huur?

Op donderdag 17 juni was er een online informatieavond over de aanschaf of huur van een laptop. De ouder(s)/verzorger(s) van onze toekomstige 1e jaars leerlingen hebben via de mail een uitnodiging ontvangen. Ook hebben ouders een flyer van The Rent Company per mail ontvangen met informatie.
Presentatie van de informatieavond terugkijken? Klik hier.

Informatie video 1
Informatie video 2

AANMELDEN / HERZIEN ADVIES

Herzien advies
Procedure herzien advies voor leerlingen aanmelding schooljaar 2021 - 2022

Het is mogelijk dat leerlingen een hoger advies hebben gekregen naar aanleiding van de Centrale Eindtoets. Als dat voor uw zoon of dochter geldt, dan kunt u contact opnemen met de teamleider onderbouw van onze locatie (zie gegevens bij menu Contact). U kunt dan de wens voor een ander niveau doorgeven.

Als gevolg van het later bekend worden van de uitslag van de Centrale Eindtoets Basisonderwijs is de aanmeldingsdatum aangepast. Verzoeken kunnen uiterlijk woensdag 2 juni tot 15:00 uur worden doorgegeven. Op donderdag 3 juni ontvangt u dan een bericht over de definitieve plaatsing.

Aanmelding voor schooljaar 2021-2022

Wij hebben ervoor gekozen de aanmelding fysiek te laten plaatsvinden en willen dit graag zo zorgvuldig mogelijk doen, binnen de richtlijnen van het RIVM. Daarvoor vragen wij uw medewerking. Hieronder leest u op welke manier u uw zoon/dochter kunt aanmelden:

 • Reguliere aanmelding: Download het aanmeldingsformulier, de toestemmingsverklaring beeldmateriaal (en de vertrouwelijke vragenlijst, indien van toepassing).
 • Aanmelding voor Route 10-14 Delden: Download het aanmeldingsformulier.
 • Vul de formulieren in en print deze uit.
 • Voorzie de formulieren van een handtekening van één van de ouders/verzorgers.
 • Van de basisschool heeft u een Aanmelddocument ontvangen waarop onder andere het advies genoteerd staat (dit geldt niet voor leerlingen buiten Hengelo, Borne en Delden).
 • Alle aanmeldingsdocumenten zijn nodig voor de inschrijving. Voor leerlingen buiten Hengelo, Borne en Delden is het aanmeldingsformulier en de toestemmingsverklaring beeldmateriaal voldoende.
 • Inschrijven kan op onderstaande tijdsblokken, gealfabetiseerd op de achternaam van uw zoon/dochter.
 • Uw zoon/dochter mag vergezeld worden door één ouder/verzorger.

Maandag 29 maart

 • 16.00-17.00 uur: A/B/C/D
 • 17.00-18.00 uur: E/F/G/H/I/J
 • 18.00-19.00 uur: K/L/M/N/O
 • 19.00-20.00 uur: reserveblok voor ouders/leerlingen die op de
  aangegeven tijdstippen niet aanwezig kunnen zijn.

Dinsdag 30 maart:

 • 16.00-17.00 uur : O/P/Q/R/S
 • 17.00-18.00 uur: T/U/V/W/X/Y/Z

Indien u op de aangegeven tijd niet in de gelegenheid bent om uw zoon/dochter aan te melden dan kunt u gebruik maken van de reserveblokken. Op deze manier hopen wij de aanmeldingen te kunnen stroomlijnen voor uw en onze veiligheid.

Als het niet mogelijk is uw zoon/dochter fysiek aan te melden, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Liduïn Leferink, teamleider onderbouw.

Video's van ons virtuele Open Huis:

Klik hier om de livestream van dinsdag 9 februari 2021 terug te kijken:

Livestream

Klik hier om alle informatie en losse video's te bekijken:

Open Huis Twickel College DeldenAanmelden nieuwe leerlingen 2021 - 2022

De aanmeldingsdagen voor de Hengelose VO-scholen zijn, in samenspraak met de basisscholen, gewijzigd. Deze vinden nu plaats op 29 en 30 maart. Hierboven vindt u alle informatie over de aanmelding.
Neem onderstaande informatie mee:

 • Burgerservicenummer leerling (o.a. te vinden op de zorgpas)
 • Aanmeldingsdocumenten:

1) Aanmeldingsformulier, klik hier

Ziet u geen invulbare pdf?
Download dan het bestand eerst naar uw eigen PC of open het in een andere PDF-lezer.

Aanmelden voor Route 10-14? klik hier

2) Toestemmingsverklaring beeldmateriaal, klik hier
3) Vertrouwelijke vragenlijst, indien van toepassing, klik hier
4) Aanmelddocument (met advies van de basisschool)

De informatieavonden zullen vanwege corona online zijn.

Hier vindt u een overzicht van de informatieavonden en ons aanstaande open huis.

Mocht u in verband met verhuizing of een andere situatie midden in het schooljaar contact willen opnemen over inschrijving van een nieuwe leerling, dan kan dat via onze contactpagina.

Video Virtuele Informatieavond 2020

Hieronder staan de video's van de verschillende webinars en vraag-en-antwoordsessies van de virtuele informatieavond van Het Twickel College Delden op 5 november 2020. U vindt hieronder achtereenvolgens:

 • De hele livestream met alle webinars en vraag-en-antwoordsessies (V&A)
 • Webinar 1: Onderwijsroutes op Het Twickel College Delden + V&A
 • Webinar 2: Persoonlijke groei + V&A
 • Webinar 3: Begeleiding + V&A

U kunt ook onze virtuele rondleiding bekijken.

Video's

Volledige livestream

Bekijk de hele livestream met alle webinars en vraag-en-antwoordsessies:

Webinar1: Onderwijsroutes

Webinar "Onderwijs(routes)op Het Twickel College Delden":

Vraag & Antwoord bij deze webinar:

Webinar 2: Persoonlijke Groei

Webinar "Persoonlijke Groei op Het Twickel College Delden":

Vraag & Antwoord bij deze webinar:

Webinar 3: Begeleiding

Webinar "Begeleiding op Het Twickel College Delden":

Vraag & Antwoord bij deze webinar:

Minilessen

De minilessen gaan voorlopig niet door. Wij willen deze onder voorbehoud in de toekomst aanbieden, maar hebben hiervoor nog geen datum vastgelegd.

Opgeven voor minilessen

Leerlingen die zich willen opgeven voor deze lessen, kunnen een e-mail sturen naar mevrouw Liduïn Leferink, de teamleider van Het Twickel College Delden, via l.leferink@carmelhengelo.nl. We hopen jullie allemaal op één van deze middagen te mogen begroeten in onze school!

Route 10-14

IKC Magenta en Het Twickel College Delden zijn al enige jaren bezig een vorm op te zetten van ’10-14 onderwijs’. Deze vorm van onderwijs is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) waarbij de overstap van de basisschool naar de middelbare school voor alle leerlingen makkelijker is.

Lees alles over Route 10-14 op https://route1014delden.nl/

Veel gestelde vragen Twickel College Delden

Het Twickel College is een bruisende en actieve school die onderdeel is van de Scholengroep Carmel Hengelo. Er komen tijdens informatieavonden, via telefoon en e-mail en in de wandelgangen veel vragen van ouders over ons onderwijs. Sommige vragen worden vaker gesteld dan andere. Wij proberen de informatie over onze school zo duidelijk mogelijk te presenteren. Om ook via onze website op de meest gestelde vragen een helder en duidelijk antwoord te geven, hebben wij deze pagina geplaatst.

Veel gestelde vragen over Route10-14Delden staan hier.

Zijn de minilessen alleen voor de kinderen en hoe kunnen ze zich aanmelden?

De minilessen zijn voor de leerlingen van groep 8 en groep 7 en vinden na lestijd van de basisschool plaats. Aanmelden voor 25 januari of 4 februari kan door een mail te sturen aan: l.leferink@carmelhengelo.nl.

Ik hoorde dat je op het Twickel College geen TH (vmbo-tl/havo) meer kunt doen, klopt dit?

Antwoord: Dit klopt niet helemaal. In Delden en Borne kun je gewoon TH blijven doen aan het Twickel College in klas 1 en 2. In Hengelo is het anders. Daar zijn op het Twickel College geen TH-klassen meer.

Kun je in Delden wel vwo / atheneum doen?

Antwoord: Jazeker. Wij geven in Delden aan alle niveaus les in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.