Informatie ouders / Aanmelden

Informatieavond ouders/verzorgers groep 8

Het Twickel College Delden organiseert een informatieavond voor ouders/verzorgers van groep 8 op maandag 15 november 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur. Deze avond vertellen wij u - middels een centrale presentatie - algemene informatie over onze school en hoe wij werken. Daarna bezoekt u de korte informatieronden. U kiest zelf over welk deelonderwerp u meer wilt weten. Tijdens de ouderavond is er gelegenheid om vragen te stellen aan docenten en schoolleiding.

Het is fijn om dit schooljaar de groep-8 ouderavond weer live op school te kunnen houden. Natuurlijk doen we ons uiterste best om dit voor iedereen ook veilig te organiseren. Om vooraf een inschatting te kunnen maken van het aantal te ontvangen bezoekers op deze avond, willen wij u vragen om uw komst aan te melden via: twickeldelden@carmelhengelo.nl. Graag daarbij vermelden met hoeveel personen u onze informatieavond bijwoont.

Benieuwd naar onze school? Kijk alvast eens rond op onze website. U kunt ook onze virtuele rondleiding bekijken.

Video's van ons virtuele Open Huis:

Klik hier om de livestream van dinsdag 9 februari 2021 terug te kijken:

Livestream

Klik hier om alle informatie en losse video's te bekijken:

Open Huis Twickel College DeldenVideo Virtuele Informatieavond 2020

Hieronder staan de video's van de verschillende webinars en vraag-en-antwoordsessies van de virtuele informatieavond van Het Twickel College Delden op 5 november 2020. U vindt hieronder achtereenvolgens:

  • De hele livestream met alle webinars en vraag-en-antwoordsessies (V&A)
  • Webinar 1: Onderwijsroutes op Het Twickel College Delden + V&A
  • Webinar 2: Persoonlijke groei + V&A
  • Webinar 3: Begeleiding + V&A

U kunt ook onze virtuele rondleiding bekijken.

Video's

Volledige livestream

Bekijk de hele livestream met alle webinars en vraag-en-antwoordsessies:

Webinar1: Onderwijsroutes

Webinar "Onderwijs(routes)op Het Twickel College Delden":

Vraag & Antwoord bij deze webinar:

Webinar 2: Persoonlijke Groei

Webinar "Persoonlijke Groei op Het Twickel College Delden":

Vraag & Antwoord bij deze webinar:

Webinar 3: Begeleiding

Webinar "Begeleiding op Het Twickel College Delden":

Vraag & Antwoord bij deze webinar:

Minilessen

De minilessen gaan voorlopig niet door. Wij willen deze onder voorbehoud in de toekomst aanbieden, maar hebben hiervoor nog geen datum vastgelegd.

Opgeven voor minilessen

Leerlingen die zich willen opgeven voor deze lessen, kunnen een e-mail sturen naar mevrouw Liduïn Leferink, de teamleider van Het Twickel College Delden, via l.leferink@carmelhengelo.nl. We hopen jullie allemaal op één van deze middagen te mogen begroeten in onze school!

Route 10-14

IKC Magenta en Het Twickel College Delden zijn al enige jaren bezig een vorm op te zetten van ’10-14 onderwijs’. Deze vorm van onderwijs is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) waarbij de overstap van de basisschool naar de middelbare school voor alle leerlingen makkelijker is.

Lees alles over Route 10-14 op https://route1014delden.nl/

Veel gestelde vragen Twickel College Delden

Het Twickel College is een bruisende en actieve school die onderdeel is van de Scholengroep Carmel Hengelo. Er komen tijdens informatieavonden, via telefoon en e-mail en in de wandelgangen veel vragen van ouders over ons onderwijs. Sommige vragen worden vaker gesteld dan andere. Wij proberen de informatie over onze school zo duidelijk mogelijk te presenteren. Om ook via onze website op de meest gestelde vragen een helder en duidelijk antwoord te geven, hebben wij deze pagina geplaatst.

Veel gestelde vragen over Route10-14Delden staan hier.

Zijn de minilessen alleen voor de kinderen en hoe kunnen ze zich aanmelden?

De minilessen zijn voor de leerlingen van groep 8 en groep 7 en vinden na lestijd van de basisschool plaats. Aanmelden voor 25 januari of 4 februari kan door een mail te sturen aan: l.leferink@carmelhengelo.nl.

Ik hoorde dat je op het Twickel College geen TH (vmbo-tl/havo) meer kunt doen, klopt dit?

Antwoord: Dit klopt niet helemaal. In Delden en Borne kun je gewoon TH blijven doen aan het Twickel College in klas 1 en 2. In Hengelo is het anders. Daar zijn op het Twickel College geen TH-klassen meer.

Kun je in Delden wel vwo / atheneum doen?

Antwoord: Jazeker. Wij geven in Delden aan alle niveaus les in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.